Pöytäkirjan asiakohta
PTK
14
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 7.6.2019 klo 14.00—15.10
2
Ensimmäisen varapuhemiehen vaali
Vaali
VAA 7/2019 vp
Vaaleja
Puhemies Matti Vanhanen
Nyt seuraa ensimmäisen varapuhemiehen vaali, joka toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. 
Pyydän huomauttaa, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella, tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. 
Avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Johanna Ojala-Niemelä, Arja Juvonen, Jukka Kopra ja Anu Vehviläinen. 
Totean, että annettuja ääniä ei julkilueta. 
Vaalitoimitus alkoi. 
Puhemies Matti Vanhanen
Äänestyksen tulos luetaan. 
Sihteeri luki: 
Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Tuula Haatainen 162 ääntä ja edustaja Kimmo Kiljunen 4 ääntä. Seuraavat edustajat ovat saaneet kukin 1 äänen: edustajat al-Taee, Paatero ja Wallinheimo. Tämän lisäksi on annettu 4 tyhjää äänestyslippua. 
Puhemies Matti Vanhanen
Kun edustaja Tuula Haatainen on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi vuoden 2019 valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi. 
Eduskunta valitsi eduskunnan ensimmäiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, valtiotieteen maisteri Tuula Haataisen. 
Viimeksi julkaistu 7.6.2019 18:18