Pöytäkirjan asiakohta
PTK
14
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 7.6.2019 klo 14.00—15.10
3
Toisen varapuhemiehen vaali
Vaali
VAA 8/2019 vp
Vaaleja
Puhemies Matti Vanhanen
Nyt seuraa toisen varapuhemiehen vaali, joka toimitetaan noudattamalla Suomen perustuslain 34 §:n 2 momentin ja eduskunnan vaalisäännön 5 ja 6 §:n säännöksiä. Vaali toimitetaan siis umpilipuin. Edustajat tuovat äänestyslippunsa uurnaan nimenhuudon mukaan, joka toimitetaan aakkosjärjestyksessä. 
Pyydän huomauttaa, että ehdokkaan nimi on yksilöitävä riittävällä tarkkuudella, tarvittaessa myös etunimeä käyttäen. 
Avustajiksi äänestyslippujen tarkastamiseen ja äänten laskemiseen vaalissa pyydän seuraavat edustajat: Suna Kymäläinen, Sheikki Laakso, Sinuhe Wallinheimo ja Esko Kiviranta. 
Totean, että annettuja ääniä ei julkilueta. 
Vaalitoimitus alkoi. 
Puhemies Matti Vanhanen
Äänestyksen tulos luetaan. 
Sihteeri luki: 
Äänestyksessä ovat ääniä saaneet edustaja Juho Eerola 148 ääntä, edustaja Petteri Orpo 2 ääntä ja edustaja Ari Koponen 1 äänen. Tämän lisäksi on annettu 9 tyhjää äänestyslippua. 
Puhemies Matti Vanhanen
Kun edustaja Juho Eerola on saanut vaalissa enemmän kuin puolet annetuista hyväksytyistä äänistä, on hänet valittu eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi vuoden 2019 valtiopäivien jäljellä olevaksi ajaksi. 
Eduskunta valitsi eduskunnan toiseksi varapuhemieheksi kansanedustaja, yrittäjä Juho Eerolan. 
Viimeksi julkaistu 7.6.2019 18:30