Pöytäkirjan asiakohta
PTK
140
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 11.1.2019 klo 13.00—13.32
11
Hallituksen esitys eduskunnalle yksityisen osakeyhtiön vähimmäispääomavaatimuksen poistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 15.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 11.1.2019 14:27