Viimeksi julkaistu 10.3.2022 13.06

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03—19.06

19. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rekrytointitukikokeilusta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 160/2021 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 16/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 19. asia. Käsittelyn pohjana on työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietintö TyVM 16/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Yleiskeskustelu. — Edustaja Malm, olkaa hyvä.  

Keskustelu
18.42 
Niina Malm sd :

Arvoisa puhemies! Kyseessä on rekrytointituki, joka varmasti on kaikille tervetullut esitys siitä, että ensimmäisen työntekijän palkkaaminen helpottuu tulevaisuudessa, ja mukaan on saatu mahdutettua myös kalastus‑ ja maatalousyrittäjiä. 

Tarkoituksena on kuitenkin tukea yleisesti työsopimuslain mukaisten työsuhteiden syntymistä, ja siksi myös ollaan keskusteltu paljon reunaehdoista ja siitä, millaisista työsuhteista on kyse, jotta voidaan myös taata se, että näissä työsuhteissa oikeasti työllistyy. Ongelmallistahan tässä on tietenkin se, että aina ovat mahdollisia nollatuntisopimukset. Sen takia lähtökohtaisesti toivoisinkin, että tästä laista myös tulevaisuudessa ajatellaan niin, että miniminä tulee olla 18 tuntia viikossa työtä ja 26 viikon ajalta, jotta emme törmää tulevaisuudessa näihin nollatuntisopimuksiin. — Kiitos. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Edustaja Lundén, olkaa hyvä. 

18.43 
Mikko Lundén ps :

Kiitos, arvoisa herra puhemies! Ihan tälleen lyhyesti tahdon kiittää valiokuntaa tästä hyvästä mietinnöstä. Itse toimin siviiliammatiltani yrittäjänä ja mietin sitä vain, ainoa kohta, mitä pohdin, että minä olen itse henkilökohtaisesti palkkatuella työllistänyt henkilön ja se byrokratia oli ihan valtava silloin, kun papereita vei sisään. Mutta minä toivon — itse asiassa minä en toivo, minä tiedän — että valiokunta on ottanut huomioon tässä asiassa sen, että byrokratia on varmaan suhtkoht hyvin hoidettu tässä asiassa. 

Sen verran esittelijälle vielä tiedoksi, että sitä 26:ta viikkoa minä kyllä pohtisin mielessäni vielä — kuinka moni työnantaja sitoutuu 26 viikkoa ottamaan putkeen — mutta se on toinen juttu eikä kuulu tähän. Kiitos tästä loistavasta mietinnöstä.  

Yleiskeskustelu päättyi.  

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 160/2021 vp sisältyvien 1.—4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.