Viimeksi julkaistu 3.12.2021 9.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 143/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 1.12.2021 klo 14.03—19.06

2. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Hallituksen esitysHE 209/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 21/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 21/2021 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 30.11.2021 pidetyssä istunnossa.  

Nyt ryhdytään lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 

Tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 

1. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus pitää jatkossakin päästökauppatulot kansallisessa päätösvallassa ja vastustaa päästökaupan laajentamista muun muassa liikenteeseen sekä lämmitykseen." (Vastalause 1) 

2. Ville Vähämäki ps Olli Immosen ps kannattamana yleisperustelut: Lausumaehdotus: "Eduskunta edellyttää, että hallitus huolehtii kansalaisten ostovoimasta keskeisenä tavoitteenaan polttoaineen ja sähkön hintatason hillitseminen. Samalla on huolehdittava maamme kilpailukyvystä sekä metsänomistajien omaisuudensuojasta vastustamalla taksonomiaa ja ylimitoitettuja ilmastotoimia." (Vastalause 1) 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ehdotuksista on äänestettävä. 

Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 1 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 107, ei 35, tyhjiä 1; poissa 56
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Ville Vähämäen ehdotus 2 ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 36, tyhjiä 1; poissa 57
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 209/2021 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2021 neljännen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.