Pöytäkirjan asiakohta
PTK
145
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 22.1.2019 klo 14.00—16.29
16
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 23.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 22.1.2019 17:12