Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.41

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2020 vp Täysistunto Tiistai 24.11.2020 klo 14.00—19.03

28. Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon, maatilatalouden tulon ja metsätalouden pääomatulon kertapoisto- ja menojäännösrajojen korotuksia koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 195/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 23/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2020 pidettävään täysistuntoon.