Viimeksi julkaistu 24.5.2022 10.03

Pöytäkirjan asiakohta PTK 150/2021 vp Täysistunto Maanantai 13.12.2021 klo 14.00—15.26

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain, kaivoslain 40 ja 58 §:n ja ydinenergialain 23 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 169/2021 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 38/2021 vp
Toinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu. — Edustaja Grahn-Laasonen.  

Keskustelu
15.09 
Sanni Grahn-Laasonen kok :

Kiitos, arvoisa puhemies! Kokoomuksen valiokuntaryhmän mielestä on kovin valitettavaa, että hallitus on luvannut komissiolle lainmuutoksen eikä pyrkinyt selvittämään, miten Suomessa voimassa oleva oikeus täyttää yva-direktiivin vaatimukset ja miten ne voitaisiin toteuttaa toisella tavalla ja paremmin. 

Meitä huolettaa Suomen hidas luvitusjärjestelmä. Tuoreiden selvitystenkin mukaan Suomessa on jopa yli 3 miljardin euron edestä erilaisia investointeja lupaputkessa jumissa odottamassa käsittelyä. Kun niitä investointeja kipeästi kaivattaisiin muun muassa vihreän siirtymän varmistamiseksi, tähän Suomella ei ole varaa. 

Teimme vastalauseen, jossa esitämme perusteluihin tekstilisäystä. Kannamme siinä huolen muun muassa siitä, että valitusoikeuden laajennus, joka on tässä kemikaaliturvallisuuslaissa, tulee pidentämään yva-velvollisten investointien luvituksen kokonaisaikaa, ja toivomme, että tämä huoli luvituksesta ja sen hitaista prosesseista Suomessa otetaan vakavasti. Näin ollen teen vastalauseen mukaisen muutosehdotuksen. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Edustaja Kauma. 

15.11 
Pia Kauma kok :

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Grahn-Laasosen esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.