Pöytäkirjan asiakohta
PTK
154
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.2.2019 klo 14.00—22.30
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.2.2019 23:12