Viimeksi julkaistu 5.6.2021 17.44

Pöytäkirjan asiakohta PTK 154/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 6.2.2019 klo 14.00—22.30

13.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sijoituspalvelulain ja kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 277/2018 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 32/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon.