Pöytäkirjan asiakohta
PTK
154
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.2.2019 klo 14.00—22.30
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 7.2.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.2.2019 23:06