Viimeksi julkaistu 6.6.2021 14.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 156/2020 vp Täysistunto Keskiviikko 2.12.2020 klo 14.00—22.15

27. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 ja 12 f §:n sekä tuloverolain 124 ja 124 b §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 194/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 32/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 3.12.2020 pidettävään täysistuntoon.