Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 158/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 13.2.2019 klo 14.02

4.  Hallituksen esitys  eduskunnalle veropohjan  rapautumisen ja  voitonsiirron estämiseksi verosopimuksiin toteuttavista toimenpiteistä tehdyn monenvälisen yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Hallituksen esitysHE 307/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 31/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ensin päätetään valtiovarainvaliokunnan mietinnön VaVM 31/2018 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä yleissopimuksesta ja yleissopimuksen nojalla tehtävistä varaumista sekä annettavista ilmoituksista, jotka ilmenevät esityksen liitteestä, ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 12.2.2019 pidetyssä istunnossa. 

Keskustelussa on Jari Myllykoski Riitta Myllerin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset lausumaehdotukset 1—3. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 307/2018 vp tarkoitetun yleissopimuksen ja tehtäviksi varaumat sekä annettaviksi ilmoitukset, jotka ilmenevät esityksen liitteestä. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 307/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Yleissopimuksen ainoa ja lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 

Toinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 

Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 66; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 82; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Jari Myllykosken ehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 118, ei 61; poissa 20
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Asian käsittely päättyi.