Pöytäkirjan asiakohta
PTK
16
2017 vp
Täysistunto
Torstai 2.3.2017 klo 15.59—21.42
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Finanssivalvonnasta annetun lain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 79/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 3.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 2.3.2017 22:20