Pöytäkirjan asiakohta
PTK
163
2018 vp
Täysistunto
Torstai 21.2.2019 klo 16.01—22.46
2.5
Suullinen kysymys puolustusministerin valtiosääntöasiantuntijoita koskeneesta talibanvertauksesta (Kari Uotila vas)
Suullinen kysymys
SKT 270/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Paula Risikko
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän kysymys, edustaja Uotila, olkaa hyvä. 
Keskustelu
16.47
Kari
Uotila
vas
Arvoisa rouva puhemies! Eduskunta päätti yksimielisesti puhemiehistön ehdotuksesta palauttaa tiedustelulait valiokuntakäsittelyyn sen varmistamiseksi, että lait varmasti täyttävät perustuslakimme vaatimukset. Tämän jälkeen yksi valtioneuvoston jäsen rinnasti maamme keskeisiä ihmisoikeuksia puolustavia valtiosääntöasiantuntijoita Afganistanin lapsia, naisia ja vanhuksia murhanneisiin ja kiduttaneisiin talibaneihin. Taliban on ääriliike, joka hallitsi suurinta osaa Afganistania vuodesta 96 vuoteen 2001. Talibaneilla oli käytössä islamilainen šarialaki heidän itse tulkitsemassaan erityisen ankarassa muodossa, ihmisoikeuksilla ei ollut sijaa, ja erityisesti naisten asema oli katastrofaalinen. Pääministeri Sipilä, pidättekö hyväksyttävänä sitä, että hallituksenne jäsen vertaa valtiosääntöasiantuntijoitamme talibaneihin? 
16.48
Pääministeri
Juha
Sipilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Ministeri Jussi Niinistö on esittänyt blogissaan omia näkemyksiään, ja ne eivät edusta hallituksen kantaa. 
Mitä tulee tähän perustuslakikysymykseen ja eduskunnan työhön, niin se on päivänselvä asia meille, että hallitus nauttii eduskunnan luottamusta eikä eduskunnan tarvitse nauttia hallituksen luottamusta. 
Myöskin ministerillä on erittäin laaja sananvapaus ja vapaus esittää kärkeviäkin mielipiteitä. Tästä kysymyksestä on tehty oikeuskanslerille kantelu, ja sitten oikeuskansleri tietenkin tämän kantelun käsiteltyään tulee johtopäätökseen siitä, onko näitä sananvapauden ja arvokkaan käyttäytymisen rajoja rikottu vai ei. [Välihuutoja] 
16.49
Kari
Uotila
vas
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kysyin, arvoisa pääministeri, teiltä: pidättekö hyväksyttävänä tätä hallituksenne ministerin käytöstä ja hänen antamiaan lausuntoja ja vertailuja? ”Kyllä” tai ”ei” riittää. Jos sanotte, että ette hyväksy, niin jatkokysymys on: mihin toimenpiteisiin aiotte ryhtyä? 
16.50
Pääministeri
Juha
Sipilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! En pidä viisaana tätä kirjoitusta, mikä on ollut. En yhdy niihin mielipiteisiin, mitä siinä on esitetty. Ja kuten tuossa sanoin, oikeuskansleri tutkii asian, ja oikeuskanslerin johtopäätösten mukaisesti aion asiassa toimia. 
Puhemies Paula Risikko
Haluaako ministeri Niinistö käyttää puheenvuoron? — Tämä kysymys on tässä vaiheessa loppuun käsitelty. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 21.3.2019 15:09