Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 163/2018 vp Täysistunto Torstai 21.2.2019 klo 16.01—22.46

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain  ja  rajoitetusti  verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 304/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 34/2018 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 34/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 

Keskustelu
20.46 
Esko Kiviranta kesk :

Arvoisa puhemies! Nyt ensimmäisessä käsittelyssä olevassa hallituksen esityksessä on otettu huomioon tämän salin 25. tammikuuta tänä vuonna hyväksymän sijoitusrahoituslainsäädännön muutoksen verolainsäädäntöön aiheuttamat muutokset. Tässä vaiheessa iltaa on soveliasta käyttää lyhyestä virsi kaunis ‑periaatetta, ja toteankin, että tässä on kysymys siitä, että kotimaiset ja ulkomaiset rahastot asetetaan verotuksessa samaan asemaan niissä tilanteissa, joissa ulkomainen rahasto rinnastuu suomalaiseen verovapaaseen sijoitus- tai erikoissijoitusrahastoon. 

Valiokunta esittää hallituksen esitystä hyväksyttäväksi muuttamattomana, ja valiokunnan mietintöön sisältyy kolme lausumaehdotusta sisältävä vastalause. 

20.47 
Pia Viitanen sd :

Arvoisa rouva puhemies! Tässähän siis myös sosiaalidemokraatteina olemme tämän itse esityksen kannalla, mutta meillä on tässä todellakin lausumaehdotus, joka koskee sitä, että mentäisiin vähän kunnianhimoisempaan tasoon.  

Tässä on puhuttu juuri viime pykälässä pitkään siitä, että jotta voimme pitää huolta meidän ikäihmisistämme ja jotta voimme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja jotta voimme auttaa kaikkein pienituloisimpia, me tarvitsemme myös verotuloja, ja se on fakta. Näin se on, ja juuri silloin kun niitä tarvitaan, ei pidä esimerkiksi nostaa pienituloisen palkansaajan tai työttömän tai pienituloisen eläkkeensaajan verotusta, päinvastoin, vaan pitää saada verotuloja jostain muualta ja laajemmalla veropohjalla ja laajentaa sitä veropohjaa, mikä on paljon reilumpaa. Tästähän on pitkälti myös filosofisesti kysymys, kun puhumme eri puolueiden veroesityksistä.  

Tässä esityksessähän ensi kertaa säädellään ulkomaisten sijoitusrahastojen verotuskohtelusta, ja nämä muutokset ovat pienehköjä, ja jonkin verran veropohja tiivistyy, mutta meidän lausumamme lähtee siitä, että toistamme tässä sen ajatuksen, mikä meillä on vero-ohjelmassamme, eli että esimerkiksi näille ulkomaisille suursijoittajille jos pistettäisiin pieni, esimerkiksi 5 prosentin lähdevero, sillä voitaisiin saada arvioiden mukaan jo 400 miljoonan euron tuotot. Näitä asioita me tässä lausumassa peräänkuulutamme, ja siitä on kysymys vastalauseessamme, arvoisa puhemies. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 304/2018 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.