Pöytäkirjan asiakohta
PTK
173
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 8.3.2019 klo 13.02—16.33
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 11.3.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 11.3.2019 16:15