Pöytäkirjan asiakohta
PTK
176
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 13.3.2019 klo 11.59—13.53
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 28/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 11.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
2. lakiehdotus 
5 §  
Mats
Nylund
r
Arvoisa rouva puhemies! Ehdotan, että 5 § muutetaan vastalauseen 2 mukaisesti, mikä on myös hallituksen alkuperäisen lakiesityksen mukainen.  
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Mats Nylund on Hanna Halmeenpään kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 67; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
41 a § 
Mats
Nylund
r
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 41 a § muutetaan vastalauseen 2 mukaisesti.  
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Mats Nylund on Hanna Halmeenpään kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 67; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
42 § 
Mats
Nylund
r
Arvoisa puhemies! Ehdotan, että 42 § muutetaan vastalauseen 2 mukaisesti.  
Hanna
Halmeenpää
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Mats Nylund on Hanna Halmeenpään kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Mats Nylundin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 66; poissa 30
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 286/2018 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan mietinnössä ehdotetun uuden, 3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Jari
Myllykoski
vas
Arvoisa puhemies! Asiakohdan 8 käsittelyssä vastalauseen 1 osalta tarkoitukseni oli äänestää ”jaa”. 
Mika
Niikko
ps
Kohdassa 11 oli tarkoitus äänestää ”jaa”. 
Teuvo
Hakkarainen
ps
Sama juttu kuin Niikolla. 
Arja
Juvonen
ps
Arvoisa puhemies! Kohdassa 10 äänestin ”ei” mutta haluan vielä varmuudeksi ilmoittaa, koska mielestäni painoin mutta en ole varma, syttyikö tuo valo.  
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Viimeksi julkaistu 14.3.2019 10:27