Pöytäkirjan asiakohta
PTK
18
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 7.3.2017 klo 14.01—21.18
7
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  yhteistyöstä  ydinenergian  rauhanomaisessa  käytössä Suomen tasavallan ja Saudi-Arabian kuningaskunnan välillä tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
Hallituksen esitys
HE 255/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 8.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 22.2.2018 11:39