Pöytäkirjan asiakohta
PTK
19
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 18.6.2019 klo 14.00—14.08
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään hallintovaliokuntaan. 
Keskustelu
14.07
Mikko
Kärnä
kesk
Arvoisa rouva puhemies! Tässähän on kyseessä pelkästään voimaantulosäännöksen muuttaminen, mutta haluan tässä yhteydessä todeta, että on erinomaista, että hallitusneuvotteluissa saimme sovittua, että nämä aselupakäytännöt yhdenmukaistetaan koko maassa siten, että ampuma-aselainsäädäntöä ei tulla kiristämään. 
Keskustelu päättyi.  
Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 28.6.2019 11:27