Pöytäkirjan asiakohta
PTK
20
2019 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.6.2019 klo 14.02—15.26
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.6.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.6.2019 15:18