Pöytäkirjan asiakohta
PTK
21
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 10.3.2017 klo 12.59—14.05
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 273/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 14.3.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.3.2017 15:28