Pöytäkirjan asiakohta
PTK
22
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 14.3.2017 klo 14.00—17.25
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 1/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
17.21
Eeva-Maria
Maijala
kesk
Arvoisa puhemies! Lyhyesti tästä ympäristösuojelulain muuttamisesta: On todella mukavaa, että me olemme saaneet tämän byrokratianpurkamisasian näin hyvin liikkeelle. Tässä on taas hyvä esimerkki siitä, millä tavalla saadaan olennaisia, vaikkakin pieniä, muutoksia aikaan, mutta tämä auttaa käytäntöä ja ympäristölupamenettelyä niin, ettei ole turhia lupa-asioita ja että saamme esimerkiksi tiettyjä maatalouspuolen rakennuttamisasioita liikkeelle ja tiettyjä yritystoimintojen kuvioita toimimaan ilman ylimääräisiä hidasteita. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 273/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.8.2017 12:44