Viimeksi julkaistu 4.6.2021 18.14

Pöytäkirjan asiakohta PTK 24/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 24.6.2015 klo 14.00—19.22

6. Hallituksen esitys eduskunnalle merioikeudellisia vaateita koskevan vastuun rajoittamisesta tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan muutosten hyväksymisestä sekä laiksi merilain 9 luvun 5 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 7/2015 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 2/2015 vp
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 2/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 

Keskustelu
19.17 
Mats Löfström :

Värderade talman, ärade ledamöter! Det här är ett rutinärende som vi har behandlat i kommunikationsutskottet. Jag vill dock lyfta upp en viktig sak som också betonas i utskottets betänkande.  

Finland är försenat med ratificeringen av internationella konventionen Nairobi Convention on the Removal of Shipwrecks. Nairobikonventionen bestämmer internationella regler för att försäkra oss om snabb och effektiv lokalisering och bortförande av ett vrak då det är bedömt att vara en risk. Konventionen ger ett starkt ansvar för fartygsägare och inkluderar en obligatorisk försäkringsregim. Konventionen trädde i kraft 14 april tidigare i år. Bland annat Danmark, Tyskland och Storbritannien är bland de 16 länder som hittills har ratificerat konventionen, vilket betyder att våra fartyg med finländsk flagg behöver försäkring om man navigerar i dessa länders vatten.  

Eli myös Suomen konttialukset, laivat ja ro-ro-alukset tarvitsevat tämän vakuutuksen, jos me navigoimme näiden maiden vesissä. Esimerkiksi meillä on Suomen laivoja linjaliikenteessä sekä Saksassa että Isossa-Britanniassa. Siksi on tärkeää, että hallitus ratifioisi tämän kansainvälisen sopimuksen mahdollisimman pian, niin että myös meillä Suomessa olisi kaikki paperit kunnossa. — Kiitos. 

19.19 
Eero Heinäluoma sd :

Arvoisa puhemies! Yhdyn edustaja Löfströmin arvioon tämän sopimuksen merkityksestä. Tässähän meillä on erinomainen ja hyödyllinen esimerkki hyvästä, järkevästä ja tarpeellisesta sääntelystä. Eli tarvitaan myös sääntöjä, joiden mukaan toimitaan, ja aivan erityisesti tämä tietysti koskee merenkulkualaa ja muitakin liikennealoja. 

Mutta haluaisin tässä yhteydessä vain korostaa sitä, että meillä on kyllä kansallisesti suuri merkitys sillä, että meillä säilyy oma kaupallinen laivasto. Se on tärkeä huoltovarmuustekijä, ja sillä on totta kai myös merkitystä sille, että meillä on suomalaista merimiesosaamista ja että tämä koko klusteri voi menestyä. Siihen kuuluvat paitsi laivat myös laivanrakennus, merenkulkualan osaaminen, koulutus ja sitten kokonaisuudessaan arktisen yhteistyön mahdollisuudet. 

Tältä kannalta pidän hyvin epäonnistuneena, että hallitus on omassa ohjelmassaan lähtenyt siitä, että sillä on takataskussaan sellainen ajatus, että tämän niin sanotun yhteiskuntasopimuksen kaatuessa merenkulkualaa rangaistaisiin merenkulkualan tukien leikkauksella. Sen vaikutukset meidän oman kaupallisen laivaston tulevaisuuteen olisivat kyllä erinomaisen kriittisiä. Toivon, että tällaisia koplauksia ei tehtäisi ja täysin syyttömiä tahoja laitettaisi kärsimään ja lisäksi vielä aiheutettaisi kansantaloudelle tarpeetonta vahinkoa. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 7/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.