Pöytäkirjan asiakohta
PTK
26
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.3.2018 klo 14.09—15.54
10
Hallituksen esitys eduskunnalle kolmiulotteisia kiinteistöjä koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 5/2018 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
15.50
Hannu
Hoskonen
kesk
Arvoisa herra puhemies! Tämä hallituksen esitys kolmiulotteisista kiinteistöistä ei ole mikään aprilliuutinen, vaan ihan oikeasti tällä edistetään mahdollisuuksia kiinteistöjen monipuoliseen käyttämiseen. Tähän astihan maankäyttö- ja rakennuslaissa, kiinteistönmuodostamislaissa ja kiinteistörekisterilaissa on käsitelty vain kaksiulotteisen tason kiinteistöjä, mutta nyt kun valtavia rakennuskomplekseja luodaan maahan, on sitten menty sellaiseen lainsäädäntöön — se lakimuutos on valmisteltu, ja tässä on sitten mietintö — jonka mukaan nimenomaan voidaan muodostaa kiinteistö sillä keinoin, että se on myös kolmiulotteisesti jaettavissa eri kiinteistöiksi. Tämähän helpottaa kiinteistöjen käyttöä sillä keinoin, aivan kuten tässä mietinnössä lukee, että pystytään sama kiinteistö jakamaan eri kiinteistöihin, vaikka se on yhtä ja samaa rakennusta. Se helpottaa rakennuksen hallinnointia. Voi kuvitella vaikka tilanteen, että samassa kiinteistössä toimii vaikka kymmenen eri toimijaa ja ne ovat itsenäisiä toimijoita kaikki, ja on paljon helpompi hallinnoida sellaista kiinteistöä, koko valtavaa kompleksia, kun jokainen oma kiinteistön osa on itsenäinen toimija, itsenäinen oikeuskohde, joka voidaan vaikka myydä helposti pois ilman että siinä syntyy mitään juridisia ongelmia. Tämä on tätä nykyajan maailmaa, mutta sen mukaan meidän pitää myös lainsäädäntöä kehittää. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 205/2017 vp sisältyvien 1.-4. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.4.2018 9.36