Pöytäkirjan asiakohta
PTK
28
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 29.3.2016 klo 13.59—15.52
15
Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 12.12.2016 13:30