Pöytäkirjan muu asiakohta
PTK
28
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 29.3.2016 klo 13.59
2
Ilmoituksia
Puhemies Maria Lohela
Arvoisat edustajat, ärade ledamöter! Terrori-iskut Brysselissä järkyttivät meitä. Suremme brutaalin väkivallan uhrien ja heidän läheistensä puolesta. Turvallisuudentunteemme sai jälleen kolauksen. Poliitikkojen kansallisissa parlamenteissa ja kansainvälisessä yhteistyössä on ponnisteltava kovemmin, jotta ihmiset voivat jatkossakin luottaa siihen, että demokratia, vakaus ja vapaus vallitsevat. 
Terrorattackerna i Bryssel väckte bestörtning hos oss alla. Vi sörjer på deras vägnar som föll offer för det brutala våldet och på deras närståendes vägnar. Vår känsla av trygghet fick sig återigen en törn. Politikerna i de nationella parlamenten och inom det internationella samarbetet måste arbeta hårdare för att vi i framtiden ska kunna lita på att det råder demokrati, frihet och stabilitet. 
Esitän eduskunnan puolesta surunvalittelut kaikille Brysselin iskujen uhrien omaisille ja läheisille sekä Belgian kansalle ja kaikille Belgiassa asuville. 
På riksdagens vägnar framför jag kondoleanser till offrens familjer och närstående, till det belgiska folket och till alla som lever i Belgien. 
Vi hedrar minnet av offren med en tyst minut. 
Kunnioitamme minuutin hiljaisuudella uhrien muistoa. 
Edustajat kuuntelivat muistosanoja seisten. 
Viimeksi julkaistu 29.3.2016 15:30