Pöytäkirjan asiakohta
PTK
28
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 3.4.2018 klo 14.00—16.34
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan unionin verkko- ja tietoturvadirektiivin täytäntöönpanoon liittyvien lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 4.4.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 3.4.2018 17:09