Pöytäkirjan asiakohta
PTK
28
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 3.4.2018 klo 14.00—16.34
7
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  maa-  ja  metsätalousministeriön hallinnonalan eräiden henkilötietojen käsittelyä koskevien säännösten muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 27.8.2019 11:36