Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.4.2016 klo 13.59
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
Voimaantulosäännös 
Sirpa
Paatero
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teemme siirtymäsäännöksestä esityksen, elikkä pykälämuutos vastalauseen 1 mukaisesti. 
Joona
Räsänen
sd
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Paateron tekemää esitystä. 
Puhemies Maria Lohela
Sirpa Paatero on Joona Räsäsen kannattamana ehdottanut, että voimaantulosäännös hyväksytään vastalauseen 1 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 97, ei 54; poissa 48
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 2/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.1.2017 14:28