Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.4.2016 klo 13.59
3
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  ympäristönsuojelulain  ja jätelain  89 ja 108 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 6/2016 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.4.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotuksen 230 § 
Katja
Taimela
sd
Arvoisa rouva puhemies! Teen esityksen, että lakiehdotukset hyväksytään muutoin valiokunnan mietinnön mukaisina, paitsi 1. lakiehdotuksen 230 § vastalauseen mukaisessa muodossa. 
Satu
Hassi
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Taimelan tekemää ehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Katja Taimela on Satu Hassin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Katja Taimelan ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 55; poissa 42
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 147/2015 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 10.1.2017 14:34