Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.4.2018 klo 14.10—16.07
10
Puhemiesneuvoston  ehdotus   eduskunnan   päätökseksi  eduskunnan  työjärjestyksen 72 §:n muuttamisesta
Puhemiesneuvoston ehdotus
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 1/2018 vp. Nyt päätetään päätösehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
16.06
Sari
Essayah
kd
Arvoisa rouva puhemies! Tämä muutostarvehan lähtee siitä, että tällä tavoin halutaan varmistaa se, että kansliatoimikunnassa ovat edustettuina kaikki poliittiset eduskuntaryhmät, ja siinä mielessä voi sanoa, että tämäntyyppinen muutos on kannatettava ja oikein ja oikeudenmukainen. On äärimmäisen tärkeää, että eduskunnan työjärjestykseen ja sitten myöskin kaikkeen eduskunnan toimintaan ja vastaavaan joka ikinen poliittinen ryhmittymä, jolla on täällä eduskuntaryhmä, pystyy oman panoksensa tuomaan. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi puhemiesneuvoston ehdotukseen PNE 2/2018 vp sisältyvän päätösehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Päätösehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.11.2019 13:21