Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.4.2018 klo 14.10
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
28 § 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän, että lakiehdotus saa vihreiden vastalauseessa eli vastalauseessa 2 esitetyn muodon. 
Emma
Kari
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ozan Yanar on Emma Karin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Ozan Yanarin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 14; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 178/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.4.2018 klo 14.10
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 3/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 10.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
28 § 
Ozan
Yanar
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän, että lakiehdotus saa vihreiden vastalauseessa eli vastalauseessa 2 esitetyn muodon. 
Emma
Kari
vihr
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Puhemies Paula Risikko
Ozan Yanar on Emma Karin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen 2 mukaisena. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö ”jaa”, Ozan Yanarin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 143, ei 14; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Tarkoitus oli äänestää ”jaa”. 
Puhemies Paula Risikko
Merkitään pöytäkirjaan. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 178/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 24.10.2019 14:18