Pöytäkirjan asiakohta
PTK
35
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 5.4.2017 klo 14.00—15.42
7
Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 259/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 259/2016 vp sisältyvät 1.-16. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.4.2017 13:02