Pöytäkirjan asiakohta
PTK
35
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 5.4.2017 klo 14.00—15.42
8
Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 161/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 6.4.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 6.4.2017 13:02