Pöytäkirjan asiakohta
PTK
38
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 18.4.2017 klo 14.00—16.24
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikosasioita koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Maria Lohela
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 
Keskustelu
14.02
Antero
Laukkanen
kd
Arvoisa puheenjohtaja! Tämä kokonaisuudistus ja tarkennus on hyvin merkittävä ja [Hälinää — Puhemies koputtaa] sellainen asia, joka vaatii laajaa käsittelyä, niin kuin tässä nyt on ajateltu, ja olisinkin toivonut, että oikeusministeri olisi tämän esitellyt, koska tämä on niin merkittävä asia. 
Se, mikä tässä nyt hieman ihmetyttää, on se, että tässä on ajateltu, että direktiivi pantaisiin voimaan jo 21. päivä toukokuuta 2017, ja kun tässä kuitenkin on kaikki käsittely vielä kesken, niin on todennäköistä, että näin ei tule tapahtumaan. 
Arvoisa puhemies! Tämä esitys kokonaisuudessaan on luokaltaan sitä luokkaa, että toivoisin, että tässä olisi enemmän aikaa tälle. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja hallintovaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 20.10.2017 16.44