Pöytäkirjan asiakohta
PTK
39
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 19.4.2017 klo 13.59
2
Hallituksen esitys liikennekaareksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 161/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 18.4.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Katja Taimela Satu Taavitsaisen kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaiset kolme lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 161/2016 vp sisältyvät 1.—10. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät kolme lausumaehdotusta. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. Katja Taimelan ehdottamista vastalauseen 1 mukaisista lausumaehdotuksista 1—3 äänestetään kustakin erikseen mietintöä vastaan. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Katja Taimelan lausumaehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 50; poissa 49
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Katja Taimelan lausumaehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 91, ei 60; poissa 48
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Katja Taimelan lausumaehdotus 3 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 111, ei 42, tyhjiä 1; poissa 45
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.2.2018 14:06