Pöytäkirjan asiakohta
PTK
43
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 26.4.2016 klo 13.59—16.35
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 12.1.2017 9:48