Pöytäkirjan asiakohta
PTK
44
2017 vp
Täysistunto
Torstai 27.4.2017 klo 15.59—18.48
2.5
Suullinen kysymys jakamistaloudesta (Stefan Wallin r)
Suullinen kysymys
SKT 60/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Seuraava kysymys, edustaja Wallin. 
Keskustelu
16.55
Stefan
Wallin
r
Arvoisa puhemies! Työ- ja elinkeinoministeriön helmikuussa julkaiseman selvityksen mukaan jakamistalous on kasvava ala Suomessa, varsinkin tulevaisuudessa, ja totta on se, että jakamistalous on tulevaisuutta. Sen suosio kasvaa tasaisesti kansan parissa, mutta lainsäädäntö ei pysy perässä. Näin ollen aika monet alat toimivat tällä hetkellä lainsäädännön eräänlaisella harmaalla vyöhykkeellä, eivätkä ne saavuta siten täyttä potentiaaliaan. Suomen tulisi olla proaktiivinen ja uusia lainsäädäntöään ja rakenteita, jotta eri tahojen oikeudet ja velvollisuudet olisivat selkeät. Myös verotusta tulisi uudistaa. Mutta, arvoisa hallitus, kävikö tässä nyt niin, että puolivälitarkastelussa ei tehty tähän asiaan liittyen uusia avauksia laisinkaan? 
16.56
Elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Wallin on täsmälleen oikeassa. Jakelutalous tulee olemaan erittäin merkittävä. Sen rooli korostuu. Meillä on selkeästi ongelma, että lainsäädäntö ei ole pysynyt mukana tässä kehityksessä. Tämä tulee vastaan useilla eri sektoreilla, ja hallitus puoliväliriihessä on käynyt keskustelun tästä. On kartoitusta menossa, missä ovat nämä ongelmat. Meillä on normien purkua, meillä on byrokratian purkua, jotka kaikki omalta osaltaan myös liittyvät tähän kokonaisuuteen. Me olemme ilmoittaneet myös siitä, että hallitus lähtee tekemään tekoälyohjelmaa, joka on yksi osa siitä, että tullaan luomaan tätä olosuhdetta ja myös käymään läpi sen osalta kaikki se lainsäädäntö, joka mahdollisesti on esteenä näitten hankkeitten eteenpäinviemisessä. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ministeri Vehviläinen, nyt lyhyesti. 
16.57
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
(vastauspuheenvuoro)
Jatkan sen verran, että puoliväliriihessä tehtiin päätös uudistamisen kokonaisuuteen liittyen siitä, että me haluamme luoda mekanismeja, joilla Suomesta tehdään maailman paras kokeilu- ja innovaatioympäristö vuonna 2025. Tämä alustatalousasia liittyy siihen, eli meidän pitää nopeasti pystyä löytämään mekanismeja, joilla puretaan lainsäädännöllisiä esteitä, jotta nämä innovaatiot pääsevät eteenpäin. Me otimme kolme erityisaluetta, joissa voitaisiin näitä kokeiluja erityisesti tehdä. Alustatalouden osalta [Puhemies koputtaa] haluan mainita kiertotalouden, tekoälyn ja sitten työllistämiseen liittyvät kokeilut. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.4.2018 11:42