Pöytäkirjan asiakohta
PTK
44
2017 vp
Täysistunto
Torstai 27.4.2017 klo 15.59—18.48
2.6
Suullinen kysymys työvoiman saatavuuden turvaamisesta (Olavi Ala-Nissilä kesk)
Suullinen kysymys
SKT 61/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Seuraava kysymys, edustaja Ala-Nissilä. 
Keskustelu
16.58
Olavi
Ala-Nissilä
kesk
Arvoisa herra puhemies! Kysyn positiivisesta rakennemuutoksesta. Hallituksen kehysriihi onnistui hyvin, ja tekemisen meininki jatkuu nyt koko vaalikauden — voimme olla siitä varmoja. 
Tässä sanottiin, että on syntynyt 34 000 uutta työpaikkaa, ja lähdetään siitä, että Varsinais-Suomessa voisi syntyä 30 000 työpaikkaa ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Lapissa on myöskin kova myönteinen pöhinä. Hallitus teki tässä nyt joitain ratkaisuja työvoiman liikkuvuuden suhteen, päiväraharatkaisujen suhteen ja niin edelleen. Toisaalta tarvitaan edelleen lisätoimia, muun muassa jotta syntyy tällainen osaamisen platformi tuonne Lounais-Suomeen, ja silloin varmaan on kysymys myöskin diplomi-insinöörikoulutuksesta ja muista. Miten hallitus ei ymmärrä nyt jatkaa näitä — mitä se aloitti jo viime vuonna — positiivisen rakennemuutoksen pilotteja: mahdollisuutta, jolla saadaan paitsi ministeri Orpon ja meidän kotimaakunta mutta myös koko muukin Suomi mukaan tähän nousuun? 
16.59
Opetus-  ja  kulttuuriministeri  
Sanni
  Grahn-Laasonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Hallitus haluaa varmistaa sen, että Suomen talouden kasvu ei jää osaavan työvoiman puutteesta kiinni. Siihen liittyen hallitus on käynnistänyt selvityshenkilötöitä, jotka tähtäävät siihen, että voimme varmistaa osaamisen muun muassa siellä Lounais-Suomessa, missä sekä telakka- että autoteollisuus vahvasti tällä hetkellä työllistävät ihmisiä. Tähän kokonaisuuteen liittyen meillä on kaksi selvityshenkilöä, Jari Jokinen, joka jo raporttinsa jätti, ja samoin sitten Esko Aho, joka tekee enemmän teollisuuden tarpeiden näkökulmasta. Näiden pohjalta hallitus sopi puoliväliriihessä, että lisätalousarviokäsittelyn yhteydessä käymme läpi nämä osaajatarpeet ja siihen liittyvät koulutustarpeet ja teemme päätöksiä, jotta voimme turvata sen, että meillä on mahdollisuus koulutuksen keinoin ja myös muun muassa työvoiman liikkuvuuden keinoin huolehtia osaavasta työvoimasta. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.4.2018 11:42