Pöytäkirjan asiakohta
PTK
44
2017 vp
Täysistunto
Torstai 27.4.2017 klo 15.59—18.48
2.7
Suullinen kysymys kuntotarkastuksista (Pentti Oinonen ps)
Suullinen kysymys
SKT 62/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Vielä yksi kysymys. Edustaja Oinonen. 
Keskustelu
17.00
Pentti
Oinonen
ps
Arvoisa puhemies! Esitän kysymyksen ministeri Tiilikaiselle. Viime aikoina on julkisuudessa puhuttu runsaasti omakoti- ja pientalojen home- sekä kosteusvaurioista. Samaten esillä ovat olleet myös muiden julkisten rakennusten, kuten koulujen, home- ja sisäilmaongelmat. Asuinkiinteistöjen kuntotarkastuksilla pyritään kiinnittämään pientalojen ja kiinteistöjen omistajien ja erityisesti kiinteistökauppatilanteessa myyjinä ja ostajina olevien yksityishenkilöiden huomiota kaupan kohteena olevan rakennuksen kuntoon. Kuntotarkastus muiden muassa parantaa niin sanottua elinkaariajatteluun pohjautuvaa kiinteistöjen kunnossapitoa sekä ennaltaehkäisee kiinteistökauppariitojen syntymistä. Ministeri Tiilikainen, aikooko hallitus reagoida tai puuttua nykyiseen kuntotarkastusten sisältöjen laatuun, tarkastajien pätevyysvaateisiin ja vahingonkorvausvastuisiin, jotta tarkastusten sisällöstä tulisi nykyistä luotettavampi asunnon kunnon selvittämiseksi? 
17.01
Maatalous-  ja  ympäristöministeri  
Kimmo  
Tiilikainen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Oinonen ottaa erittäin tärkeän asian esille, koska valtaosalla meistä suomalaisista se asunnon hankinta on varmasti elämän suurin investointi, jossa on sitten varallisuutta tavattoman paljon kiinni. Ja silloin, kun kauppaa tehdään, kyllä sekä myyjällä että ostajalla täytyisi olla yhtenevä käsitys siitä, missä kunnossa se asuinkiinteistö on, jottei tule pettymyksiä myöhemmin. Tässä mielessä se ulkopuolinen tarkastaja on hyvä pyytää paikalle. 
Nyt kysyitte sitä, miten voidaan varmistaa, että tällainen ulkopuolinen kuntotarkastaja on riittävän pätevä tekemään sen puolueettoman arvion. Tietysti tavoitteena ei voi olla luoda lisää byrokratiaa, mutta kyllä tämä ongelma on niin iso, kuten kuvasitte, ihmisen kannalta merkittävä, että tätä on syytä pohtia vakavasti, olisiko asetettava rima näille kuntotarkastajille. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Kyselytunti päättyi. 
Viimeksi julkaistu 5.4.2018 11:42