Pöytäkirjan muu asiakohta
PTK
44
2017 vp
Täysistunto
Torstai 27.4.2017 klo 15.59
2
Suullinen kyselytunti
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Päiväjärjestyksen 2. asiana on suullinen kyselytunti. 
Pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon. Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille, ilmoittautumaan painamalla P-painiketta ja nousemalla seisomaan. Pyydän edustajia kohdistamaan kysymyksen asianomaiselle sektoriministerille. 
Viimeksi julkaistu 28.4.2017 10:48