Viimeksi julkaistu 4.6.2021 17.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 46/2015 vp Täysistunto Keskiviikko 7.10.2015 klo 14.00—18.06

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 12. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.