Pöytäkirjan asiakohta
PTK
46
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 7.10.2015 klo 14.00—18.06
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 13. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 24.8.2016 13:44