Viimeksi julkaistu 4.6.2021 23.43

Pöytäkirjan asiakohta PTK 47/2016 vp Täysistunto Tiistai 3.5.2016 klo 13.59—17.25

5. Hallituksen esitys eduskunnalle pakollista työtä koskevaan sopimukseen liittyvän pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Hallituksen esitysHE 69/2016 vp
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

Keskustelu
16.35 
Rami Lehto ps :

Arvoisa rouva puhemies! Vaikka orjuus on periaatteessa lakkautettu, elää orjuuden kaltaisissa oloissa kuitenkin miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Nykyajan orjuutta ovat esimerkiksi velkaorjuus, ihmiskauppa, lapsityövoiman käyttö ja pakko-avioliitot. 

Riistoille alttiimpia ovat aina yhteiskunnallisesti kaikkein heikoimmassa asemassa olevat, kuten naiset ja lapset. ILOn arvion mukaan pakkotyön uhreja on tällä hetkellä koko maailmassa lähes 21 miljoonaa, joista naisia ja tyttöjä on 11,4 miljoonaa. Uhreista 4,5 miljoonaa henkilöä on seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä pakkotyössä. 

Ihmiskauppa kohdistuu erityisesti naisiin ja lapsiin. Ihmiskaupalla tarkoitetaan ihmisen myymistä esimerkiksi prostituutioon, seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai pakkotyöhön. Myös elinkauppa voi olla ihmiskauppaa. Pakkotyön pahimpia muotoja on lapsityövoiman käyttö. Lasten työolosuhteet ovat usein hyvin huonot, korvaukset vähäisiä tai olemattomia, ja heidät alistetaan terveydelle ja hyvinvoinnille haitallisiin oloihin. Ihmiskauppa on yksi kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden tuottoisimmista toimintamuodoista, joka koskettaa myös Suomea. Suomen arvioidaan olevan kauttakulkumaana vuosittain jopa sadoille ihmiskaupan uhreille ja osalle myös kohdemaa. 

Hallituksen esitys pöytäkirjan hyväksymisestä sekä laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on kannatettava. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan.