Pöytäkirjan asiakohta
PTK
47
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 3.5.2016 klo 13.59—17.25
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 
Keskustelu
16.37
Mika
Kari
sd
Arvoisa rouva puhemies! Tässä tilintarkastuslain uudistuksen yhteydessä sisältönä on monta asiaa ja direktiivin kautta myös tämmöistä uudistamistarvetta. Tätä päälinjaa voi hyvillä mielillä tukea. Siellä on monia asioita, jotka vaikuttavat myös pienyrittäjien arkeen. Haluan kiinnittää hallituksen huomion yhteen asiaan, jota olisin kyllä toivonut tässä yhteydessä myös korjattavan, ja se liittyy viime kaudella olleeseen hallituksen esitykseen, jota ministeri Ihalainen vähän reilu vuosi sitten tammikuussa 2015 esitti. Tämän esityksen pääasiallinen sisältö on se, että tilintarkastajille olisi laadittu velvollisuus ilmoittaa talousrikosepäilyistä asianomaisille viranomaisille. Tällä hetkellä tällaista velvollisuutta harmaan talouden torjunnan näkökulmasta ei tilintarkastajilla ole. Vastaava laki on ollut käytössä Ruotsissa vuodesta 2000 alkaen hyvällä menestyksellä, ja toivon joku päivä näkeväni, että tällainen vastaava laki myös Suomessa säädetään. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 27.3.2019 18:33