Pöytäkirjan asiakohta
PTK
47
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 8.5.2018 klo 13.59—19.21
6
Hallituksen esitys eduskunnalle Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 9.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.5.2018 9:09