Pöytäkirjan asiakohta
PTK
49
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 13.10.2015 klo 14.00—17.26
6
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. Asia pantiin pöydälle 6.10.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 22.4.2016 11:18