Pöytäkirjan asiakohta
PTK
5
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 19.5.2015 klo 14.00—14.07
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Timo Soini
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sivistysvaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 28.4.2016 10:26