Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2021 vp Täysistunto Perjantai 7.5.2021 klo 13.02—13.23

5. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä annetun neuvoston päätöksen (EU, Euratom) 2020/2053 hyväksymisestä

Hallituksen esitysHE 260/2020 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 4/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2021 pidettävään täysistuntoon.