Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2021 vp Täysistunto Perjantai 7.5.2021 klo 13.02—13.23

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 3 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 259/2020 vp
Valiokunnan mietintöStVM 10/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 11.5.2021 pidettävään täysistuntoon.